Rok 2021 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce, firmy a osoby

Částka

NADACE ŽELEZNÁ OPONA 10.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-

 

MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně

100.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 250.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 150.000,-
Správní rada děkuje všem dárcům