Dary a příspěvky

Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosažení účelu, pro který byl nadační fond zřízen.  

 

 

Rok 2019 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce, firmy a osoby

Částka

NADACE ŽELEZNÁ OPONA 20.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-
REPLAST PRODUKT spol s r.o. 12.000,-
ELEKTRO - ŠTAIF s.r.o. 10.000,-
BIOTRONIK PRAHA s.r.o. 3.000,-
PLZEŇSKÝ ATAC-IN s.r.o. 5.000,-
MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně 100.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 250.000,-
MĚSTSKÝ  OBVOD  PLZEŇ 1                              logo ÚMO 1 Plzeň.PNG 2.PNG                           35.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 150.000,-
Správní rada děkuje všem dárcům