Rok 2021 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce, firmy a osoby

Částka

NADACE ŽELEZNÁ OPONA 10.000,-
BIOTRONIK PRAHA spol. s r.o. 5.000,-
KERAMIKA SOUKUP a.s. 10.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-
MO PLZEŇ 1 35.000,-

 

MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně

150.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 250.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 200.000,-
Správní rada děkuje všem dárcům