Rok 2022 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce

Částka

MO PLZEŇ 1 35.000,- 

 

MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně

150.000,- 
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 300.000,- 
KARLOVARSKÝ  KRAJ 200.000,- 
Správní rada děkuje všem dárcům