Dary a příspěvky

Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosažení účelu, pro který byl nadační fond zřízen.  

 

 

Rok 2019 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce, firmy a osoby

Částka

NADACE ŽELEZNÁ OPONA 20.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-
REPLAST PRODUKT spol s r.o. 12.000,-
MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně 100.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 250.000,-
MĚSTSKÝ  OBVOD  PLZEŇ 1logo umo1 - plzeň 5.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 150.000,-
Správní rada děkuje všem dárcům