Články a aktuality

27.08.2022   
Běh kolem Boleveckého rybníka  

Plzeňská Teplárenská jako největší dodavatel tepla v Plzni pořádala běh „Okolo Boleveckého rybníka“ pro všechny kategorie od dětí až po dospělé. Hlavním smyslem běhu byla soutěživost mezi mládeží a dospělými. Za ČKO regionu se zúčastnil zlatý medailista z LOH 1968  J.Kůrka.

 

 

20.08.2022  
Sportmanie Plzeň 2022  
V termínu 20-27.08. se konal již sedmý  ročník Sportmanie Plzeň, kterou pořádalo město Plzeň za podpory Plzeňského kraje. Primátor pan P.Šindelář společně se zástupci kraje a starostů městských obvodů otevřeli slavnostně sportoviště pro děti a mládež na 44 stanovištích. Za NFZO byli přítomni V.Bednář a V.Jarý, J.Kůrka.  

 

24.05.2022  
Vyhlášení sportovce roku 2021 Karlovarského kraje  

24.05. se konalo v městském divadle v Karlových Varech vyhlášení sportovce roku 2021pro Karlovarský kraj. Patronem celé akce byl hejtman ing.P.Kulhánek, který předával i cenu za výkon roku tenisce M.Vondroušové. Za NFZO byli přítomni : R.Höhnl, J.Peřina, J.Šlajs, M.Štrunc.

 

 

 

05.05.2022  
Zemřel pan František Plass  
Sdělujeme všem našim členům, že zemřel bývalý vynikající fotbalista a trenér pan František Plass. Svým sportovním významem patřil Franta mezi nejznámější fotbalové a sportovní legendy nejen Plzeňského kraje , ale celé republiky. Čest jeho památce.  

 

19.04.2022  
Přijetí u hejtmana Plzeňského kraje p. R.Špotáka  
Nový hejtman Plzeňského kaje pan Rudolf Špoták přijal ve svém úřadě zástupce NFZO. V.Jarý seznámil pana hejtmana s projektem fondu a jeho významem pro sportovní historii Plzeňského kraje i jeho vliv na současnost sportu. Pan hejtman vyjádřil podporu činnosti fondu i v dalších letech. Přítomen byl i náměstek hejtmana Mgr. Roman Zarzycký.  

 

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok přejeme všem našim členům i našim podporovatelům.  
   
   

 

Výroční setkání členů Plzeňského kraje dne 25.11.2021  
IMG_0617 (2).JPGJiž 10té a tedy jubilejní setkání olympioniků regionu Plzeňského kraje se konalo dne 25.11.2021 v hotelu Continental v Plzni. Poprvé v historii převzaly záštitu nad setkáním jak Plzeňský kraj , tak i město Plzeň a i proto mělo vysokou úroveň. Celou ceremonii perfektně provázel komentátor Z.Hůrka, takže všichni přítomní měli možnost seznámit se podrobně s bývalou sportovní elitou Plzeňského kraje. Za Plzeňský kraj vystoupila hejtmanka I.Mauritzová, která vyjádřila podporu našemu projektu i do budoucích let. Předseda správní rady fondu V.Jarý poděkoval paní hejtmance za povzbudivá slova a zároveň omluvil zástupce města Plzně prvního náměstka primátora R.Zarzyckého z neúčasti, ale s příslibem pomoci i v následujících letech.  

 

 

 
Výroční setkání členů Karlovarského kraje dne 08.11.2021  
IMG_1528.JPGPod záštitou hejtmana Karlovarského kraje pana P.Kulhánka se konalo dne 08.11.2021 v Becherově vile výroční setkání členů Karlovarského kraje. Ambasadorka NFZO J.Peřina ve svém úvodu poděkovala zástupcům kraje za pokračující podporu našeho projektu : finančně pomáhat bývalým reprezentantům ČSSR, trenérům a legendám sportu v době, kdy jsou již v seniorském věku. Pan hejtman P.Kulhánek vyjádřil dík za naši činnost a potvrdil, že vedení kraje bude naší myšlenku podporovat i v dalších letech. Všichni přítomní uctili minutou ticha vzpomínku na J.Feureisla, který nás v tomto roce opustil.  
   

 

Sportmanie Plzeň 2021  
Pod patronací města Plzně se konala od 21.08-29.08.2021 Sportmanie 2021 v Plzni za OC Plaza. Zúčastnili se jí zástupci sportovních klubů z Plzně s ukázkami svých sportů a s možností pro závodění dětí a mládeže. Tradičně získávaly děti medaile za svoje výkony. Hlavní zástupkyní sportovců byla tenistka A.Sestiny Hlaváčková, držitelka stříbra z LOH 2012 v Londýně. Předávání cen pro mladé sportovce se zúčastnili za NFZO : V.Bednář, B.Ebermann, V.Haber a V.Jarý  
   

 

16.08.2021  
Přijetí u hejtmanky Plzeňského kraje PaedDr. Ilony Mauritzové Ph.D.  
Z důvodu vzájemného poznání byli přijati zástupci NFZO u hejtmanky I.Mauritzové za přítomnosti náměstka a senátora P.Karpíška. Předseda správní rady fondu V.Jarý vysvětlil význam a smysl projektu, který i v minulých letech podporovalo vedení Plzeňského kraje : humanitární pomoci bývalým olympionikům a legendám sportu kraje. Paní hejtmanka I.Mauritzová ujistila zástupce fondu v podpoře do dalších let a nabídla i další možnosti spolupráce. Za NFZO se zúčastnili V.Bednář, B.Ebermann a V.Jarý.   

 

01.05.2021  
Zemřel pan Karel Čermák  
Všem našim členům chceme sdělit, že dne 01.05.2021 ve věku 91 let odešel významný sportovec a funkcionář pan Karel Čermák. Jako reprezentant ČSR a ČSSR získal celkem 4 medaile z MS v házené. Čest jeho památce.  

 

24.02.2021  
Přijetí u hejtmana Karlovarské kraje ing. P.Kulhánka  
cvo1.jpgZástupci nadačního fondu J.Peřina a V.Jarý, byli přijati hejtmanem Karlovarského kraje panem ing. P.Kulhánkem v jeho úřadě. Hlavním tématem setkání bylo seznámení pana hejtmana s projektem fondu, zaměřeným především na podporu seniorů - bývalých vynikajících sportovců Karlovarského regionu. Pan hejtman se vyjádřil souhlasně pro pomoc legendám sportu a slíbil finanční příspěvek kraje i v dalších letech. Závěrem došlo k dohodě o spolupráci kraje při postupu k získání nových dárců pro nadační fond. Za NFZO : J.Peřina a V.Jarý   

 

17.11.2020  
Prohlášení vedení NFZO  
Vážení členové a podporovatelé nadačního fondu západočeských olympioniků. Vzhledem k vážné situaci a s tím související nařízení vlády se v letošním roce nekonají naše výroční setkání členů v Karlových Varech a v Plzni. Věříme, že se opět setkáme v příštím roce - všem přejeme hlavně zdraví.  

 

15-23.08.2020  
Sportmanie 2020 v Plzni  
2020-Sportmanie Plzeň 1.jpgPod patronací města Plzně se konala Sportmanie Plzně zaměřená na ukázky sportovních odvětví se zaměřením na získání mládeže pro sport. V průběhu týdne se vystřídaly sportovní kluby v prostorách za Plazou s ukázkami sportů a možností praktického vyzkoušení pro děti a mládež. Tématických besed a autogramiády se zúčastnili i členové NFZO : V.Bednář, V.Haber, B.Ebermann a V.Jarý.  

 

19.05.2020  
Město Plzeň podpoří NFZO i v roce 2020  
R.Zarzycký.jpegDne 19.05.2020 byla podepsána dotace od města Plzně pro nadační fond. K podpisu došlo na radnici města za účasti prvního náměstka primátora R.Zarzyckého a zástupců fondu V.Jarého a V.Habera. Pan náměstek R.Zarzycký vyzdvihl činnost fondu i jeho program a slíbil podporu i v dalších letech. V.Jarý poděkoval městu a jeho orgánům za finanční dotaci a za pochopení činnosti nadačního fondu - pomáhat legendám sportu Plzně.   

 

26.03.2020  
Odešel legendární sportovec a funkcionář pan Otakar Vaněk  
Otakar Vaněk 98 let.jpgDne 26.03.2020 nás opustila legenda sportu Karlovarského kraje pan Otakar Vaněk, který byl členem NFZO. Sportovec tělem i duší a především organizátor mnoha sportovních akcí v kraji zemřel ve věku 98 let. Čest jeho památce.  

 

11.03.2020  
Přijetí u hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise  

Nový hejtman Karlovarského kraje přijal zástupce vedení NFZO ve svém úřadu. V.Jarý vysvětlil panu hejtmanovi význam a poslání nadačního fondu především ve vztahu k legendám sportu Karlovarského kraje. Hejtman P.Kubis poděkoval za činnost fondu a slíbil podporu i v jeho volebním období. Za NFZO se zúčastnili J.Peřina a V.Jarý

 

 

21.12.2019  
Předání osobní podpory Františku Plassovi  
IMG_20191221_112146.jpgPan Ondřej Zapoměl, jednatel fy Cortusa Group s.r.o. předal osobní finanční dar pro bývalého skvělého fotbalistu a trenéra F.Plasse. Přítomni byli členové správní rady fondu Mgr.B.Ebermann a V.Jarý. V krátkém příspěvku předávající uvedl, že si váží F.Plasse jako hráče a především trenéra v jehož péči vyrůstal jako mladý hráč kopané v Plzni.  

 

10.12.2019  
Házenkář Karel Čermák slaví "90.tiny"  
DSC_0142.jpgHázenkářská legenda pan Karel Čermák oslavil 90. narozeniny. Při této příležitosti byl přijat na Plzeňské radnici a obdržel pamětní medaili města Plzně. Je držitelem tří stříbrných a jedné bronzové medaile z MS v házené, byl dlouhodobým funkcionářem v bývalé TJ Škoda Plzeň. Na radnici ho doprovodili členové vedení NFZO V.Haber, V.Jarý a předseda krajského svazu házené M.Hájek.  

 

13.11.2019  
Výroční setkání členů Plzeňského kraje  
IMG_0571.JPGV restauraci Continental v Plzni se konalo dne 13.11.2019 výroční setkání členů Plzeňského kraje. Humanitární podpory předávali : za Plzeňský kraj hejtman ing. J.Bernard, radní Mgr. R.Trylčová a J.Struček, za město Plzeň 1.náměstek primátora Mgr. R.Zarzycký - pod jehož záštitou se setkání letos konalo. Předseda olympioniků regionu V.Jarý poděkoval oběma institucím za finanční podporu, představil jednotlivé legendy sportu a vyzdvihl angažovanost kraje i města v projektech nadačního fondu. Ve svých příspěvcích všichni statutární zástupci kladně hodnotili projekt NFZO a potvrdili jeho podporu i pro rok 2020. Foto V.Vacek  

 

29.10.2019  
Výroční setkání členů Karlovarského kraje  
IMG_20191029_175028_1.jpgDne 29.10.2019 se konalo výroční setkání členů Karlovarského kraje v Becherově vile po záštitou hejtmanky paní Jany Mračkové Vildumetzové. Přítomen byl zástupce kraje a radní pro školství a sport ing. J.Bradáč, který ve svém krátkém příspěvku potvrdil podporu i v příštím roce. Legendám sportu Karlovarského kraje byly předány humanitární podpory za rok 2019. Za NFZO poděkovala J.Peřina a V.Jarý  

 

12.09.2019  
Setkání členů v Sokolově - pivovar Permon  
Dne 12.09.2019 se sešli někteří členové Karlovarského kraje v pivovaře Permon v Sokolově. Setkání se konalo pod patronací starostky města paní Renaty Oulehlové a za přispění našeho člena Miroslava Štrunce.  

 

17.08.2019  
Odešla legenda plzeňského a českého volejbalu  
Táňa Benešová.jpgPo boji s těžkou nemocí odešla dne 17.08.2019 ve věku 84 let legenda českého a plzeňského volejbalu Táňa Benešová. Je nezapomenutelná i tím, že vychovala generace volejbalistek, které reprezentovali ČSSR a Plzeň. Čest její památce.   

 

14.05.2019  
Sportovci roku 2018 Karlovarského kraje  
V prostorách městského divadla v Karlových Varech proběhlo vyhlášení sportovců roku 2018 všech kategorií. Patronát nad vyhlášením měla hejtmanka Mgr.Jana Mračková Vildumetzová a Karlovarský kraj. Ceny vyhlášeným sportovcům předával člen NFZO, trojnásobný držitel olympijských medailí lyžař Lukáš Bauer. Přítomni byli i další olympionici Karlovarského kraje : J.Kůrka, F.Vondrášek, Dr.M.Štrunc, J.Růžičková, J.Šlais.  

 

04.04.2019  
Sportovci roku 2018 Plzeňského kraje  
0003190354-plzen-nejuspesnejsi-sportovec-roku-2018.jpgV Měšťanské besedě v Plzni se konalo tradiční vyhlášení nejúspěšňejších sportovců všech kategorií Plzeňského kraje za účasti hejtmana J.Bernarda a primátora města Plzně M.Baxi. Akci pořádala ČUS a Deník za podpory statutárních i soukromých subjektů. Do kategorie legendy sportu byli zvoleni : volejbalistka H.Moravcová, házenkář Z.Černý, krasobruslař J.Votruba a hokejista M.Klapáč. Ceny těmto legendám předávali V.Bednář a .Jarý  

 

21.03.2019  
Vyhlášení sportovce roku 2018 v kategorii mládeže  
F_B03_2193 (1).JPGNa Plzeňské radnici se konalo vyhlášení sportovců roku 2018 v kategorii mládeže pod patronací primátora města pana M.Baxy. Akci pořádala Nadace sportující mládeže za účasti starostů jednotlivých plzeňských obvodů. Ceny mladým sportovcům předávali J.Kůrka, V.Jarý a V.Švarc.  

 

22.11.2018  
Výroční setkání členů Plzeňského kraje  
IMG_0698.JPGV restauraci Continental se konalo výroční setkání členů Plzeňského kraje. Humanitární podpory legendám sportu předával předseda sportovní komise kraje p. Jiří Struček. Novými členy v roce 2018 se stali volejbalistka H. Moravcová a hokejista J.Neubauer. Pan J.Struček se ve svém krátkém příspěvku ohlédl na začátky naší činnosti a vyzdvihl výsledky nadačního fondu v tomto roce. Setkání se zúčastnilo celkem 36 členů NFZO.   

 

17.10.2018  
Výroční setkání členů Karlovarského kraje  
P1070457.jpgDne 17.10.2018 se konalo v Becherově vile výroční setkání členů fondu Karlovarského kraje za přítomnosti náměstka hejtmanky ing.J.Bradáče. Celou akci vedla J.Peřina, která byla pověřena zastupováním fondu v Karlovarském kraji. Ing. Bradáč předal humanitární podpory legendám sportu a přislíbil podporu Karlovarského kraje i do dalších let.  

 

18.08.2018  
Sportmanie Plzeň 2018  
39558077_664779927239378_8278909089241628672_o.jpgDne 18.08. byla otevřena za OC Plaza Sportmanie Plzeň 2018. Slavnostní zahájení týdenní akce pro děti a mládež provedl primátor města M.Zrzavecký za účasti zástupců jednotlivých městských obvodů. Nadačnímu fondu olympioniků byl předán šek na 25.000,- Kč za prodej sportovních kalendářů významných sportovců Plzně. Převzetí daru se zúčastnili : V.Bednář a V.Jarý  

 

19.04.2018  
Sportovec roku 2017 Karlovarského kraje  
Vyhlášení sportovce roku 2017 Karlovarského kraje se konalo 19.4.2018 v městském divadle v Karlových Varech pod patronací hejtmanky J.Vildumetzové. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili členové fondu Karlovarského kraje : J.Šlais, M.Štrunc,J.Růžičková,F.Vondrášek a další členové. Za vedení fondu J.Kůrka a V.Jarý  

 

16.04.2018  
Sportovec roku 2017 Plzeňského kraje  
2018.04.12-205750-177s.jpgKaždoroční vyhlášení sportovce roku 2017 se konalo v Plzeňské měšťanské besedě dne 16.04.2018 pod patronací hejtmana Plzeňského kraje J.Bernarda a primátora města Plzně M.Zrzaveckého. Za NFZO se zúčastnili V.Bednář, V.Haber, J.Kůrka a V.Jarý, vyhlášení pořádala Unie sportu a Plzeňský deník.  

  

20.03.2018  
Vyhlášení sportovce roku 2017 kategorie mládeže v Plzni  
F_A20_2196.JPGDne 20.03.18 proběhlo na plzeňské radnici vyhlášení sportovce roku 2017 v kategorii mládeže. Akci pořádala Nadace sportující mládeže za patronace primátora M.Zrzaveckého a starostů jednotlivých plzeňských obvodů. Ceny za NFZO předávali J.Kůrka  a V.Jarý.  

 

09.03.2018  
Vyhlášení sportovců roku 2017 Karlových Varů  
P3099381.jpgDne 09.03.18 se konalo vyhlášení sportovců roku 2017 okresu Karlovy Vary za účasti hejtmanky J.Vildumetzové, primátora V.Kulhánka a významných sportovních legend. Cenu legenda sportu obdržela členka NFZO Jana Růžičková. Ceny sportovcům předávaly olympionici K.Jeriová, V.Pecka, V.Bednář a V.Jarý.  

 

20.12.2017  
Kalendář sportovců města Plzně 2018  

DSC_0014.jpg20.12.2017 se pod patronací radního pro sport P.Chvojky konalo na radnici v Plzni podepisování sportovního kalendáře města Plzně 2018, za účasti  sportovních celebrit města Plzně. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován Nadačnímu fondu západočeských olympioniků, který zastupovali na radnici B.Ebermann a V.Jarý. Ve svých příspěvcích za NFZO poděkovali oba zástupci vedení města za podporu fondu a ujistili všechny přítomné, že finanční prostředky budou předány potřebným sportovním legendám města Plzně.

 

 

 

13.12.2017  
Setkání legend sportu na Plzeňské radnici   
DSC_0041.jpg13.12.2017 proběhlo setkání sportovních legend ledního hokeje, kopané a házené na Plzeňské radnici pod patronací primátora M.Zrzaveckého a radního pro sport P.Chvojky. Oba zastupitelé města vyjádřili obdiv a poděkování seniorským legendám těchto sportů za vybudování základů pro dnešní vynikající sportovní výsledky na kterých se v mnoha případech podíleli, nebo i stále podílejí přítomní senioři jako trenéři. Za přítomné legendy sportu poděkoval V.Jarý a připomněl i stálou finanční podporu města nadačnímu fondu olympioniků.  

 

21.11.2018  
Výroční setkání členů Karlovarského kraje  
DSC_0082.jpgDne 21.11.2017 se konalo setkání členů v Becherově vile v Karlových Varech za účasti hetmanky Jany Vildumetzové a radního pro sport ing.J.Bradáče. Paní hejtmanka osobně předala humanitární podpory seniorům-legendám sportu Karlovarského kraje a osobně vyjádřila podporu projektu, který NFZO plní podle jeho stanov. Předseda správní rady fondu V.Jarý poděkoval za podporu a organizaci setkání, které bylo pod patronací krajského úřadu a ujistil přítomné o pokračování činnosti i v dalších letech.   

 

08.11.2017  
Výroční setkání členů Plzeňského kraje  
0001783457-plzen-olympionici-8.jpgVýroční setkání členů Plzeňského kraje se konalo 08.11.2017 v hotelu Continental za účasti hejtmana p.Josefa Bernarda, předsedy komise sportu p. J.Stručka a radního pro sport města Plzně P.Chvojky. Představitelé statutárních orgánů předali humanitární podpory seniorům - legendám sportu Plzeňského kraje. Hejtman p. J.Bernard ve svém příspěvku poděkoval vedení NFZO za projekt i za ochotu pomáhat bývalým sportovním hvězdám našeho kraje a slíbil i podporu kraje v dalších letech. Pan J.Struček vzpoměl na začátky činnosti NFZO v roce 2011 a vyjádřil obdiv za práci, kterou pro legendy sportu nadační fond dodnes udělal. Předseda SR V.Jarý poděkoval za podporu kraje i města a za účast na našem setkání.    

 

06.09.2017  
Setkání členů Karlovarského kraje v Sokolově  
Sokolov-Pivovar 2017.jpgNa pozvání starosty města Sokolova pana J.Picka se sešli dne 06.09.17 sportovní legendy-senioři Karlovarského kraje v pivovaře Permon v Sokolově. Setkání mělo charakter vzájemných informací a vzpomínek na časy, kdy  většina přítomných bojovala v reprezentaci ČSR a ČSSR jak na mistrovství světa , tak i na Olympijských hrách. Pro zástupce města byly k dispozici i medaile z OH, zážitky a hlavně diskuze o dnešním sportu a jeho úrovni s "odborníky", kteří sportovali v dobách 1964-1988. Zástupci města Sokolova předali drobné upomínkové předměty a poděkování za činnost, kterou NFZO dělá pro legendy sportu Karlovarského kraje. Za pozvání a pohoštění poděkoval předseda fondu V.Jarý.  

 

18.08.-27.08.2017  
Letní Sportmanie 2017 v Plzni  
V uvedeném termínu pořádalo město Plzeň za podpory Plzeňského kraje Letní sportmánii v Plzni za Plazou. Více než týdenního sportování zaměřeného na děti a mládež se zúčastnilo více než 55 000 účastníků, kteří měli možnost vyzkoušet si různá sportovní odvětví. Akci podpořili i členové našeho NFZO svojí účastí na rozhovorech a podpisových akcích : J.Kůrka, B.Ebermann, V.Bednář, V.Haber a V.Jarý.  

 

09.06.2017  
Josef Koller a jeho jubileum "90"  
IMG_20170608_125950.jpgDne 09.06.2017 oslavil Josef Koller své životní jubileum. Jeden z legendárních hokejistů Karlových Varů a úspěšný trenér hokejových klubů v ČSR, ČSSR i zahraničí úspěšně ovlivňoval i takové hvězdy hokeje jako např. Ivana Hlinku a mnoho jeho vrstevníků. Zástupci NFZO V.Bednář a V.Jarý předali Josefovi v jeho bytě plaketu a humanitární podporu a popřáli mu hodně spokojenosti do dalších let.  

  

20.05.2017  
Mattoni 1/2maraton v Karlových Varech  
V.Bednář 2017-půlmaraton v K.Varech.jpgMattoni půlmaratonu v Karlových Varech za podpory hejtmanky J.Vildumetzové se jako čestný host zúčastnil i člen naší správní rady V.Bednář. Celorepubliková akce se nesla v duchu běhu pro všechny kategorie.  

  

20.04.2017  
Plzeňské děti bruslí pod vedením V.Bednáře  

DSC_1456.jpgJiž třetím rokem je patronem "Brusličky" v Plzni člen naší správní rady, držitel bronzové medaile ze ZOH v Sapporu a mistr světa z roku 1972 Vláďa Bednář. Jedná se o projekt pořádaný informačním a vzdělávacím centrem Plzeň pro zlepšení bruslařských dovedností dětí a mládeže. Jeho osobnost a odbornost je zárukou pro návyky v bruslení dětí a tipování případných hokejových talentů. 
 

 

06.04.2017

 
Sportovci Plzeňského kraje 2016 v Plzni  
Legendy O. K..jpgPod patronací hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda se konalo vyhlášení sportovce roku Plzeňského kraje a města Plzně. Zaplněná Beseda tleskala významným sportovcům současnosti, ale i sportovním legendám, které vstoupily do síně slávy kraje. Mezi vyhodnocenými legendami byli i naši členové : K.Čermák a F.Heřman, kteří v minulosti získali 7 medailí z MS v házené. Předávání vyhodnoceným sportovcům byli vybráni zástupci NFZO : V.Bednář a V.Jarý     

 

23.03.2017  
Sportovec roku 2016 - v kategorii mládeže v Plzni  
F_A18_2826.JPGVyhlášení sportovce roku pro rok 2016 v kategorii mládeže proběhlo na Plzeňské radnici pod zaštitou primátora M.Zrzaveckého. Celou akci pořádala Nadace sportující mládeže za účasti starostů jednotlivých obvodů města a významných hostů ze školství a sportu. Předávání cen se zúčastnili zástupci NFZO : M.Kůrka a V.Jarý  

 

03.03.2017  
Účast na obědě s prezidentem M.Zemanem v Karlovarském kraji  
Mezi významné hosty na slavnostním obědě s prezidentem ČR M.Zemanem byl pozván člen správní rady fondu a zlatý medailista ve střelbě z LOH 1988 v Soulu pan M.Varga. Hejtmanka Karlovarského kraje paní Jana Vildumetzová tak dala najevo význam naší organizace pro Karlovarský kraj.   

 

24.01.2017   
Přijetí vedení fondu u hejtmanky Karlovarského kraje   
DSC02408.JPGHejtmanka Karlovarského kraje paní Jana Vildumetzová přijala ve svém úřadě vedení NFZO. Hlavním smyslem setkání bylo seznámit paní hejtmanku s významem naší činnosti a požádat o podporu vedení kraje pro náš projekt do dalších let. Paní hejtmanka vyjádřila podporu naší činnosti a navrhla zajistit naše pravidelná listopadová setkání v reprezentativních prostorách v Karlových Varech za její účasti. V druhé části setkání se hovořilo o současném dění ve sportu, závěrem si prohlédla paní hejtmanka i olympijské medaile členů vedení NFZO. Za náš fond byli přítomni : V.Bednář, M.Varga, V.Haber, B.Ebermann a V.Jarý.