Dary a příspěvky

 

Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosahování účelu, pro který byl nadační fond zřízen.

Dary v roce 2011 poskytly:

Název Částka
   
   
   
   

Správní rada NFZO děkuje všem za poskytnuté dary.

 

Seznam olympioniků, kterým byl poskytnut dar v roce 2011:

Jméno a příjmení medaile nar. sport
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadačním fondem v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a statutem nadačního fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny.