Dary a příspěvky

Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosažení účelu, pro který byl nadační fond zřízen.  

 

 

Rok 2018 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce a firmy

Částka

NADACE ŽELEZNÁ OPONA 20.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-
PREMIER SPORTS - LUBOŠ KOŽELUH 15.000,-
STAVITELSTVÍ  ŠMÍD s.r.o. 15.000,-
REPLAST PRODUKT s.r.o. 10.000,-
GaPa VRATA s.r.o. 10.000,-
BIOTRONIK PRAHA s.r.o. 3.000,-
INTERCORA s.r.o. 15.000,-
PRAGA  STRAŠNICE a.s. 20.000,-
MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně 100.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 250.000,-
MĚSTSKÝ  OBVOD  PLZEŇ 1logo umo1 - plzeň 30.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 150.000,-
Správní rada děkuje všem dárcům