Dary a příspěvky

Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosažení účelu, pro který byl nadační fond zřízen.  

 

Rok 2017 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce a firmy

Částka

MIRAS s.r.o.  10.000,- 
   
   

 

Rok 2016 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce a firmy

Částka

ELEKTRO ŠTAIF, s.r.o. 15.000,-
NADACE ŽELEZNÁ OPONA 20.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-
REPLAST  PRODUKT, s.r.o. 10.000,-
ŠUSTR ANDREJ    10.000,-
BIOTRONIK s.r.o. Praha  3.000,-
LIDEA  CONSULTING, s.r.o.  30.000,-
SITEL, s.r.o.  10.000,-
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CENTRUM LETINY, s.r.o.  15.000,-
STAVITELSTVÍ  ŠMÍD, s.r.o.  15.000,-
Ing. MIROSLAV ŠAFR  10.000,-
Ing. Done Popovský  10.000,-
GaPa VRATA s.r.o.  10.000,-
CORTUSA  GROUP s.r.o. Plzeň 5.000,-
EUROSHOTING s.r.o.  10.000,-
HOTEL CONTINENTAL s.r.o.  7.500,-
ATAC-IN, s.r.o.  5.000,-
MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně 85.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 150.000,-
MĚSTSKÝ  OBVOD  PLZEŇ 1logo umo1 - plzeň 27.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 150.000,- 
Správní rada děkuje všem dárcům