Dary a příspěvky

Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosažení účelu, pro který byl nadační fond zřízen.  

 

Rok 2017 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce a firmy

Částka

MIRAS, s.r.o. 10.000,-
NADACE ŽELEZNÁ OPONA 20.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-
REALA LAKOMÁ, s.r.o. 5.000,-
MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně 100.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 250.000,-
MĚSTSKÝ  OBVOD  PLZEŇ 1logo umo1 - plzeň 30.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 150.000,- 
Správní rada děkuje všem dárcům