Dary a příspěvky

Nadačním darem se rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosažení účelu, pro který byl nadační fond zřízen.  

 

Rok 2017 - dary a příspěvky poskytly tyto instituce a firmy

Částka

MIRAS, s.r.o. 10.000,-
NADACE ŽELEZNÁ OPONA 20.000,-
ELEKTRO-ŠTAIF s.r.o. 10.000,-
EBK  PLZEŇ, s.r.o. 20.000,-
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CENTRUM LETINY 15.000,-
IAC GROUP s.r.o. 25.000,-
STAVITELSTVÍ ŠMÍD s.r.o. 15.000,-
REPLAST s.r.o.  12.000,-
Ing. MIROSLAV  ŠAFR 10.000,-
SITEL s.r.o. 10.000,-
CORTUSA GROUP s.r.o. 10.000,-
EUROSHOTING s.r.o. 10.000,-
REALA LAKOMÁ, s.r.o. 5.000,-
ATAC-IN s.r.o. 5.000,-
Mgr. BOHUSLAV EBERMANN  30.000,-
MĚSTO  PLZEŇlogo Plzně 100.000,-
PLZEŇSKÝ  KRAJplzeňský kraj 250.000,-
MĚSTSKÝ  OBVOD  PLZEŇ 1logo umo1 - plzeň 30.000,-
KARLOVARSKÝ  KRAJ 150.000,-
Správní rada děkuje všem dárcům